Comandă piese auto identificate cu seria VIN: Formular | WhatsApp | 0770 623 623

Termenii și condițiile de utilizare mcf-pieseauto.ro


1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către mcf-pieseauto.ro și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual mcf-pieseauto.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către mcf-pieseauto fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător - persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă (cerere comandă/cerere ofertă).

Vânzător - mcf-pieseauto.ro, cu denumirea comercială S.C. AUTOMODARE INSTANT S.R.L., având sediul social în București, Str. Minerilor nr. 36, parter, ap. 2, camera 3, Sector 2, cod fiscal 45457356, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/379/2022.

Bunuri - orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site - domeniul mcf-pieseauto.ro și subdomeniile acestuia.


2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul mcf-pieseauto.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail) sau telefonic. Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.


3. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.


4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea mcf-pieseauto și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a mcf-pieseauto, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de mcf-pieseauto, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al mcf-pieseauto asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al mcf-pieseauto.


5. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin mcf-pieseauto.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al mcf-pieseauto. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricarei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(a) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(b) sunt permise link-urile către site-ul mcf-pieseauto.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea mcf-pieseauto" – link către conținutul site-ului).

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul  mcf-pieseauto.ro.

mcf-pieseauto își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin formularul de contact, cu specificația „În atenția administratorului”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asuma obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea mcf-pieseauto, ci numai răspunderea persoanelor respective.

mcf-pieseauto poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca aceasta operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

mcf-pieseauto nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.


6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

mcf-pieseauto nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, mcf-pieseauto va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, mcf-pieseauto va Încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze prin formularul de contact, pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înteleg și acceptă faptul că mcf-pieseauto nu garantează:

- că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;

- ca informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;

- că informațiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;

- pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informaților și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;

- că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, mcf-pieseauto nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul ca mcf-pieseauto nu este responsabilă pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că mcf-pieseauto este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere mcf-pieseauto pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, mcf-pieseauto și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al mcf-pieseauto, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure mcf-pieseauto și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli de judecată, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

mcf-pieseauto nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului mcf-pieseauto.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.


7. Abonarea Utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare sau accesând secțiunea GDPR.

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă ca vă contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off”/"Ieșire din cont" în pagina vizitată.


8. Politica de cookie-uri

1) Despre cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care vor fi stocate pe dispozitivul (computerul, terminalul mobil sau alte echipamente) unui utilizator la momentul accesării Internetului. Cookie-urile au rolul de a asigura utilizatorului o experiență plăcută de navigare a unui website și prin oferirea anumitor funcționalități (precum opțiunile privind limba, salvarea datelor de înregistrare, analizarea navigării) de a îmbunătăți această experiență. 

Ca regulă, utilizarea cookie-urilor nu implică prelucrarea de date cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii. Cu toate acestea, dacă utilizarea cookie-urilor au ca rezultat prelucrarea de date cu caracter personal, pentru prelucrarea respectiva devine aplicabilă Politica de prelucrare a datelor.

Fișierul cookie este “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

2) Tipuri de cookie-uri și durata de viață

Cookie-uri de sesiune - cookie-urile ce sunt șterse de pe hard disk imediat după sesiunea ta de navigare.

Cookie-uri persistente - cookie-uri ce rămân salvate pe unitatea hard disk a dispozitivului tău și ne permit să recunoaștem dispozitivul în cazul unei vizite ulterioare pe Site-ul nostru.

Durata de viață a unui cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Anumite cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune și sunt șterse odată ce utilizatorul părăsește site-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse în orice moment prin adaptarea setărilor browser-ului.

3) Cookie-uri plasate de terți

În general, cookie-urile pot fi instalate de către administratorul site-ului accesat de utilizator (așa-numitele cookie-uri proprii) sau de alte site-uri web (așa-numitele module cookie-uri instalate de terți). Această Politică de Cookies nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către astfel de terțe părți și pentru mai multe informații despre acele cookie-uri, vă rugăm să accesați politicile lor de cookies.

4) Restricționarea și ștergerea cookie-urilor

Dacă doriți, puteți restricționa sau șterge cookie-urile utilizând setările browser-ului. Puteți refuza doar cookie-urile care nu sunt strict necesare pentru fucționarea Site-ului. De asemenea, în cazul în care setările cookie-urilor sunt restricționate pe dispozitivul dumneavoastră, nu veți mai putea folosi toate funcțiile Site-ului nostru.

Pentru a modifica setările browser-ului, puteți accesa secțiunea „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră. 

Puteți afla mai multe detalii despre schimbarea setărilor, accesând următorul link: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

5) Categoriile de cookie-urile folosite pe Site

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătății funcționalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

Cookie-urile utilizate pe Site-ul nostru sunt clasificate după cum urmează:

Performanță. Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizați Site-ul nostru, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime. Folosim aceste cookie-uri pentru:

- a realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre; 

- a măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părții-gazdă sau ale unor părți terțe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informații anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

Cookie-uri de analiză. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care utilizează Site-ul.

Cookie-uri funcționale (strict necesare pentru funcționarea Site-ului). Aceste cookie-uri ne permit să controlăm o serie de parametri, cum ar fi memorarea preferințelor utilizatorului privind folosirea cookie-urilor. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru ca tu să poți naviga pe site și să folosești serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului. Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-ul nostru nu va funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri pentru sesiuni. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să se conecteze la Site fără a-și introduce datele contului.

Cookie-uri pentru funcționalitate. Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau țara în care te afli) şi oferă opțiuni îmbunătățite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informațiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activitățile tale de navigare pe alte site-uri. Folosim aceste cookie-uri pentru a:

- memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu

- îmbunătăţii experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferințele tale.

Cookie-uri de înregistrare.

Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare. Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul. Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terțe părți, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terțe părți.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate.

6) Actualizări ale politicii de cookies

Automodare Instant S.R.L. poate actualiza prezenta politică de cookies pentru a reflecta schimbări ale diverselor cookies folosite în scop operațional, juridic sau de reglementare. Vă rugăm să cititi regulat politica de cookies pentru a vă asigura că sunteți informat corespunzător cu privire la modul în care utilizăm cookies. Data prezentei politici este actualizată în antetul acestei secțiuni.

7) Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Cookies sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta folosind formularul de contact.

8) Linkuri utile 

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

Your Online Choices


 9. Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.


10. Responsabilități

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.

Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.

Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.


11. Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în secțiunea "Livrare și Transport".

Unele produse (în special piesele OE - piesele originale) pot avea o perioadă mai mare de livrare ce poate dura de la 2 zile până la 30 zile, în funcție de timpul necesar aducerii acestora din depozite externe. Timpul de livrare va fi comunicat de către un reprezentant mcf-pieseauto.ro, după plasarea cererii de comandă. În cazul acestor produse este necesară plata în avans.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 09:00-17:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.


12. Acceptarea

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de mcf-pieseauto, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 30 zile.


13. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare și plata livrării (LIVRARE CU DESCHIDERE ȘI VERIFICARE COLET), pentru a verifica integritatea produselor comandate, fără a le proba, monta sau testa. Dacă se constată ca produsele nu sunt conforme, Cumpărătorului îi recomandăm să refuze livrarea (să nu achite contravaloarea și nici să nu semneze pentru recepția livrării). Dacă din diferite motive acceptă livrarea, atunci trebuie întocmit un Proces-Verbal de constatare cu reprezentantul firmei de curierat și să aducă la cunoștința Vânzătorului în termen de 24 de ore situația consemnată în respectivul proces-verbal, folosind Formularul de Contact și/sau Încărcare Fișier din site. Lipsa acestui proces-verbal va face dificilă sau imposibilă rezolvarea pozitivă a altor plângeri referitoare la primirea produselor sparte, zgâriate, deteriorate etc.

Doar anumite colete vor fi trimise cu serviciul "Deschidere colet la livrare" (fără a proba, monta sau testa produsele). În special produsele sensibile la transport sau cele care au o valoare mare. Puteți solicita în mod expres acest serviciu la momentul confirmării telefonice a comenzii de către un operator mcf-pieseauto.ro. Costul de transport este același în ambele situații.


14. Returnarea produselor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

- Coletele prezintă deteriorări severe;

- Produsele au fost livrate/facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

- Produsele prezintă defecte de fabricație;

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OUG 34/2014 art. 9/1, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului. Produsele achiziționate de pe mcf-pieseauto.ro se pot returna în maxim 30 zile de la data înscrisă pe factura de achiziție.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică, urme de montare sau deteriorare.

Produsele personalizate sau cele pentru care s-a achitat avans nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate. Spre exemplu produsele OE comandate.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat. Numele contului bancar trebuie să coincidă cu numele Cumpărătorului.

Costul transportului de retur va fi suportat de către client și are o valoare egală cu costul transportului la livrarea produselor.

Pentru a returna un produs vă rugăm să completați Formularul de Retur din site.

În cazul în care returnarea produselor este cauzată de Vânzător, acesta nu va percepe taxe, în speță poate fi vorba doar de cazuri reale de garanție și livrări greșite.

Piesele a căror valoare pe bucată este mai mică de 10 Lei nu fac obiectul returnării.

Nu se admit la retur piesele auto care au fost deja montate sau piesele auto care au fost comandate cu codul original sau de fabricant al piesei pentru care plata a fost efectuată în avans integral.


15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiții reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.


1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, mcf-pieseauto va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către mcf-pieseauto a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclama, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

mcf-pieseauto realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigura securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătați și obține informații cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) și pentru a personaliza într-un grad cat mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul creării unui cont valabil pe site sau abonării la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon,  obișnuințe / preferințe / comportament, dar și alte informații cu caracter personal.

Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul creării contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site vă rugăm să ne trimiteți un mesaj prin formularul de contact pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.

Formularul de profil al Utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidenței despre folosirea site-ului și ii) al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest website.

Website-ul va putea fi utilizat și dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepțiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract).

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 si Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin intermediul formularului de contact cu specificația „Solicitare date cu caracter personal” sau pot accesa secținea GDPR din contul de client sau din subsolul paginii unde își pot exercita aceste drepturi.

Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.

Site-ul își rezerva dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.


2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.

- prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. 


În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora.  Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.

Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.


Date având caracter personal pe care le colectăm: 

Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondență, link profiluri social media


Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse


Modalitatea și perioada de colectare a datelor: 

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic.


Date având caracter personal pe care le colectăm: 

Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site


Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.


Modalitatea și perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic.


3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementam, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.


4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: formularul de contact, adresa de e-mail dpo[a]mcf-pieseauto.ro, adresa de corespondență S.C. AUTOMODARE INSTANT S.R.L., Str. Minerilor nr. 36, parter, ap. 2, camera 3,  Sector 2, București, telefon 0770.623.623.

- Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere și formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. și de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum și pentru a solicita ștergerea parțială sau totală a acestor date, este nevoie sa fie adresată cererea folosind formularul de contact sau să fie expediată o scrisoare prin poștă sau curierat la sediul social al mcf-pieseauto, S.C. AUTOMODARE INSTANT S.R.L., Str. Minerilor nr. 36, parter, ap. 2, camera 3, Sector 2, București.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).          

- Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat să contacteze site-ul prin formularul de contact ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către mcf-pieseauto sunt incomplete.

- Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„)

- Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

- Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimizate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

- Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplică din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

- Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor și comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact.


5) Exercitarea drepturilor

Pentru ca utilizatorul sa își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.

Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Temeni și Condiții, orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin formularul de contact, prin e-mail la dresa dpo[a]mcf-pieseauto.ro sau prin corespondență poștală la adresa S.C. AUTOMODARE INSTANT S.R.L., Str. Minerilor nr. 36, parter, ap. 2, camera 3, Sector 2, București.


16. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. 


17. Legea aplicabilă 

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între mcf-pieseauto și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.


18. Oferte speciale

mcf-pieseauto nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.


19. Modificarea termenilor și condițiilor

mcf-pieseauto are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Suport pe WhatsApp
WhatsApp MCF Piese Auto
WhatsApp MCF
MCF Piese Auto
(+40) 770 623 623
👉 Ai cele mai mici prețuri la piese auto!
Buton WhatsApp